Program Coordinator: Ms. Milly HUANG
Address: N106 Economics Building, Xiamen University, Fujian, China 361005
Email:qianhuang
@xmu.edu.cn 
Telephone: +86 (0)592 2189805  

        School Counselor: Ms. Chen SHI
Address: B103 Economics Building, Xiamen University, Fujian, China 361005
Email:
shichenxmu@xmu.edu.cn 
Telephone: +86 (0)592 2181867  

 

Contact information

Tel.: +86(0)592-2189805
Email: zengmin@xmu.edu.cn
Address: N106 Economics Building, Xiamen University, Xiamen, Fujian, P.R. China 361005
 
 
WISE | SOE